Vabatahtlikuks kogukonnakeskusesse!

Selts RAEKÜLA on vabatahtlik mittetulundusühing, mis ühendab Pärnu linna Raeküla linnaosa elanikke ja teisi soovijaid või juriidilisi isikuid, kes taotlevad linnaosa tasakaalustatud arengut.
Seltsi eesmärk on Pärnu linna Raeküla linnaosa kultuurilise, haridusliku ja sotsiaalse keskkonna arendamine, Raeküla Vanakooli Keskuses tegutsevate mittetulundusühingute, seltside, seltsingute, klubide, huvialaringide ühendamine - ühiste ürituste korraldamine seltsielu edendamiseks.

Tegevused vabatahtlikule:

  • erinevate sündmuste (kontserdid, perepäevad, konkursid, suurüritused, kodumaiste ja väliskülaliste vastuvõtmine, teemanädalate korraldamine) ettevalmistavates tegevustes osalemine;
  • abistamine heakorra-, koristus- ja remonditöödel;
  • töötubade läbiviimine (õmblus, mööbli renoveerimine, erinevate käsitöö meenete valmistamine jne.

Milliseid oskuseid/vahendeid eeldatakse vabatahtlikelt:

  • soov panustada kogukonna tegemistesse/arengusse;
  • abivalmidus, initsiatiiv, töökus;
  • valmidus ise käed külge panna;
  • kui kuskil näed laita, siis tule ja aita!

Mida organisatsioon pakub:

  • huvitavat ajaveetmisvõimalust;
  • arenevat keskonda.

Kuidas kontakteeruda?

Saada kiri esf@raekylavanakool.ee või helista +372 5567 1766