Iga inimene vajab vahel abi. Need kaks rolli on ühised meile kõigile – mingil hetkel oleme abistajad ja mingil hetkel abi vajajad.
Pärnu Shalomi Abikeskus on ellu kutsutud selleks, et see, kel abi vaja läheb ja see, kes võib aidata, võiksid kokku saada. 
Ühingu eesmärgiks on edendada kristlikul usul põhineva ligimesearmastuse elluviimist ja anda vahetut abi seda vajavale inimesele, tehes otsivat ja ennetavat tööd kodudes ja vastuvõtuaegadel Abikeskuses.
Ühing on heategevuslik ning teostab oma eesmärki järgmiste tegevusvaldkondade kaudu:
 • sotsiaaltöö laste, noorte ja täiskasvanute seas;
 • koolitustegevus;
 • misjonitöö;
 • hingehoid ja nõustamine.

Tegevused vabatahtlikule:

 • shalomi riide ja mööbli kauplustes;
 • lastemaja päevakeskuses ja laste- ja perede varjupaigas;
 • meie organisatsiooni ja koguduse ühistegemistest (jõululaatadel, talgu- ja ostupäevadel, väliskülaliste vastuvõtu korraldamisel, muudel abivajajatele suunatud tegevustes).

Eeldused vabatahtlikule:

 • rõõmsameelsus;
 • töökus;
 • kristlik meelsus;
 • abivalmidus.

KUIDAS KONTAKTEERUDA.

Saada oma tutvustus/CV e-maili aadressil parnushalom@gmail.com  või lepi kohtumine kokku telefonil 44 20 144.